V Certamen femení D’instal·lació artística 2018

BASES DEL CERTAMEN

1-Podrà participar en aquest certamen, qualsevol dona artista major de 18 anys, amb independència del seu lloc d’origen o de residència. Fem discriminació positiva per posar en valor i visibilitat la feina de les dones artistes més enllà del seu discurs artístic. Aquesta convocatòria és internacional.

2-Cada participant només podrà presentar un sol projecte, del que ha de ser autora i propietari. S’ha de presentar un projecte específic que ha de respondre a les característiques del lloc amb una proposta innovadora.

3- El projecte d’instal·lació artística s’haurà d’adequar a l’espai proposat pel museu: escala de caragol central (vegeu imatges). Mesures del buit de l’escala: 10 m d’alt x 2,5 m diàmetre. El museu disposa de certes subjeccions per penjar l’obra. Els sistemes de subjecció s’haurien de justificar tècnicament i a dins del pressupost.

4- La temàtica del certamen és lliure, si bé, la peça s’haurà de cenyir a l’espai anteriorment proposat.

5- Es podrà visitar l’espai expositiu abans d’entregar el projecte per tal d’adequar-ho tant com sigui possible, o consultar els dubtes necessaris amb el contacte indicat.

6- Al projecte hi ha de constar: títol, tècnica, mesures aproximades, pressupost de material i muntatge per dur-lo a terme (màxim 2.000 €), croquis/disseny del muntatge, així com el nom, domicili, telèfon, e-mail, fotocòpia del DNI de l’autora i currículum. S’ha d’incloure una sinopsi de 10 línies. El Pressupost ha d’incloure: Honoraris 1.000 € i 2.000 € de producció. Cal incloure; muntatge, desmuntatge, trasllats, allotjament, materials, sistema de subjecció, maquinària si es cal, transport de l’obra i assegurança. A les quanties s’hi ha d’incloure els impostos i retencions corresponents.

7- El termini per presentar els projectes és fins dia 7 de gener del 2018 a Can Prunera Museu Modernista, carrer Lluna 86 i 90, 07100 (Sóller), de dimarts a diumenge, de 10.30 h a 18.00 h. La presentació pública de l’obra seria dia 10 de març.

8- En el cas que s’enviï mitjançant agència de transport, ho seran per compte i risc dels seus autors, a ports pagats. La Fundació Tren de l’Art no es responsabilitza de la deterioració de les obres per embalatge inadequat.

9- A part del projecte, també s’haurà de presentar un dossier gràfic amb un màxim de 10 d’obres recents, esbossos o treballs personals realitzats per l’autor (fins a un màxim de 10 pàgines). Els projectes de noves tecnologies podran anar acompanyats, a més, d’un URL o un enllaç extern).

10- El Certamen Femení d’Instal·lació Artística, contempla un premi dotat en 1.000 € (en qualitat dels honoraris de l’artista: 80% en l’acceptació del premi i 20% quan es publiqui) i en l’execució de l’obra al museu, a més de la difusió a premsa de la pertinent autora i de tot el seu bagatge artístic.

11- El jurat del concurs comunicarà el resultat a la premiada personalment i seguidament es farà públic el projecte guanyador.

12- Tant el projecte com l’obra guanyadora quedarà en propietat de l’artista encara que la Fundació Tren de l’Art, podrà reproduir-la en catàlegs, planes web, xarxes, etc. Fent-se constar sempre l’autoria de l’obra.

13- El jurat estarà format per persones relacionades amb l’art contemporani i que seran designades per la Fundació Tren de l’Art. El jurat completarà amb el seu criteri els dubtes que poguessin plantejar la interpretació d’aquestes bases i la seva decisió serà inapel·lable.

14- El premi podrà quedar desert si el jurat considera que els projectes presentats no tenen la qualitat suficient.

15- Per a qualsevol consulta: telèfon 971 63 89 73. Correu electrònic museu@canprunera.net.

16- La participació en aquest certamen condueix a la total acceptació de les presents bases, així com de les decisions que pugui prendre l’organització de cara al millor desenvolupament d’aquest. (Sense influir en el contingut o forma de l’obra contra la voluntat de l’artista).