Fundació Tren de l’Art
La recuperació de Can Prunera ha estat possible gràcies a la col·laboració entre el Ferrocarril de Sóller i la Fundació Art Serra. I és que l’any 2006 Javier Mayol Mundó, aleshores president del Ferrocarril, i Pere A. Serra Bauzà, president de la Fundació Art Serra, signaren un acord pel qual es creava la Fundació Tren de l’Art, amb l’objectiu de contribuir a un major enriquiment cultural i artístic de la vall sollerica. Posteriorment, s’han afegit a aquest projecte l’Ajuntament de Sóller, el Govern de les Illes Balears, el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Palma.  Així, a Sóller, s’obriren les sales Miró i Picasso (estació de tren) i s’inaugurà el Parc d’Escultures, a vorera de mar, al final del trajecte del tramvia que uneix Sóller amb el Port. Així mateix, a l’estació de Palma s’obrí la sala «50 paisatges de Mallorca». Aquell mateix any s’adquirí el casal de Can Prunera, amb la finalitat d’ubicar-hi un centre cultural.

Després de gairebé tres anys de restauració i obres d’adaptació, el 24 d’agost de 2009 s’inaugurà Can Prunera Museu Modernista.   Des de la seva creació, l’entitat ha organitzat un gran nombre d’exposicions que han fet de Sóller un important centre de creació artística.

Patronat

Presidenta

Sra. Carme Serra Magraner

Vicepresident

Sr. Óscar Mayol Mundó

Vocals

Sr. Vicenç Sastre Cardell

Sr. Antoni Pons Puig 

Sr. Amador Pastor Reynés  

Sr. Juan Fierro March

Sra. Aina Pastor Castañer

Sr. Miguel Rullán Serra

Hble. Sra. Pilar Costa i Serra – Consellera de Presidència, Cultura i Igualtat del Govern de les Illes Balears

Hble. Sra. Catalina Cladera i Crespí – Presidenta del Consell Insular de Mallorca

Excm. Sr. José Hila Vargas – Batle de l’Ajuntament de Palma

Sr. Carlos Simarro Vicens – Batle de l’Ajuntament de Sóller

Serveis Ferroviaris de Mallorca S.A.

Secretari

Sr. Miguel Ángel Sainz Pérez

Director Can Prunera Museu Modernista

Sr. Santiago Mayol Mundó

© David Bonet