Equip directiu

Director

Sr. Santiago Mayol Mundó

Administració, artística i relacions externes

Sra. Antònia Maria Miró Crespí

Comunicació, educació i formació, acció cultural

Sra. Maria Àngels Castañer Bover